Back

Σχετικά με το έργο

Το έργο Advance στοχεύει στην ενίσχυση των παγκόσμιων δεξιοτήτων των μειονεκτουσών γυναικών, ώστε να συμβάλει στην κοινωνική ένταξη και την απασχολησιμότητά τους. Το πρόγραμμα Advance εστιάζει στρατηγικά στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω του μεταναστευτικού τους υπόβαθρου, των πολιτισμικών τους διαφορών, καθώς και της χαμηλής κοινωνικής και οικονομικής τους κατάστασης λόγω του παρελθόντος τους. Οι επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της κατάρτισης ενηλίκων, όπως εκπαιδευτές, σύμβουλοι σταδιοδρομίας, κοινωνικοί λειτουργοί, διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές, θα αποτελέσουν τη δευτερεύουσα ομάδα-στόχο του έργου. Το έργο περιλαμβάνει πέντε κύριες δραστηριότητες:

Α1- Δημιουργία περιεχομένου κατάρτισης για μειονεκτούσες γυναίκες με θέματα όπως:

Γιατί έχουν σημασία οι παγκόσμιες δεξιότητες;
Εξέταση θεμάτων τοπικής, παγκόσμιας και πολιτισμικής σημασίας
Αναγνώριση των προοπτικών και των κοσμοθεωριών των άλλων
Η αποτελεσματική επικοινωνία των ιδέων τους σε διαφορετικούς πολιτισμούς μέσω προσωπικών και διαδικτυακών δικτύων.
Ανάληψη δράσης για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Α2- Δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου για εκπαιδευτές ενηλίκων που εργάζονται με μειονεκτούσες γυναίκες με θέματα όπως:

Γιατί έχει σημασία η παγκόσμια ικανότητα;
Εξέταση θεμάτων τοπικής, παγκόσμιας και πολιτισμικής σημασίας
Αναγνώριση των προοπτικών και των κοσμοθεωριών των άλλων
Η αποτελεσματική επικοινωνία των ιδέων τους σε διαφορετικούς πολιτισμούς μέσω προσωπικών και διαδικτυακών δικτύων.
Ανάληψη δράσης για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Α3- Παροχή κατάρτισης σε μειονεκτούσες γυναίκες ως πιλοτική δράση:

Οι εταίροι προσέγγισαν περίπου 50 μειονεκτούσες γυναίκες και παρέχουν κατάρτιση χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο του Α1.

Α4- Δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης και δοκιμή του περιεχομένου και της πλατφόρμας με εκπαιδευτές ενηλίκων:

Το περιεχόμενο κατάρτισης τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους εκπαιδευτές ενηλίκων μεταφορτώθηκε στην πλατφόρμα του έργου ως ανοικτό διαδικτυακό μάθημα.

A5- Δραστηριότητες διαχείρισης:

Για την ομαλή υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου, οι εταίροι υλοποίησαν διαχειριστικές δραστηριότητες.

Αριθμός έργου: 2021-2-TR01-KA210-ADU-000048795
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.