Back

Εταίροι

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης Kağıthane (KMEM)

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης Kağıthane (KMEM) ιδρύθηκε το 1987 και λειτουργεί με 2100 εκπαιδευτικούς. εξυπηρετώντας περισσότερους από 70 χιλιάδες μαθητές και σπουδαστές σε διάφορους τομείς. Η KMEM διαθέτει 7 διευθυντές τμημάτων, 28 εκπαιδευτικούς
και 10 υπαλλήλους που υπηρετούν σε διάφορους τομείς.
Παρέχει,

– Τυπική εκπαίδευση σε μαθητές
– Επαγγελματική εκπαίδευση σε μαθητές και σπουδαστές
– Παρέχει μαθήματα σε ενήλικες
– Διοργανώνει εργαστήρια, σεμινάρια και εκπαιδεύσεις σε ενήλικες
– Παρέχει ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται με μαθητές και ενήλικες εκπαιδευόμενους
– Παρέχει βοήθεια σε σχολεία, εκπαιδευτικούς, μαθητές και ενήλικες εκπαιδευόμενους για να μπορέσουν να παρέχουν εκπαίδευση υψηλής ποιότητας
– Εποπτεύει και επιθεωρεί όλους τους οργανισμούς που σχετίζονται με την εκπαίδευση στην περιοχή Kağıthane

https://kagithane.meb.gov.tr/

 

Το Δημόσιο Εκπαιδευτικό Κέντρο Eyüpsultan (EHEM)

Το Δημόσιο Εκπαιδευτικό Κέντρο Eyüpsultan (EHEM) έχει ως στόχο να είναι πρωτοπόρος στις καινοτομίες της Δια Βίου Μάθησης, να αναδείξει παραγωγικά, ανεκτικά και υπεύθυνα άτομα. Προτεραιότητά μας είναι να αυξήσουμε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και να αυξήσουμε την κοινωνική ευημερία, σύμφωνα με τους στόχους της Εθνικής Παιδείας και της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης σε άτομα όλων των ηλικιών και των εκπαιδευτικών επιπέδων της κοινωνίας- να αποκτήσουν δεξιότητες μάθησης, εργασίας και ζωής, που αποκτούν την ικανότητα να σκέφτονται επιστημονικά, ορθολογικά, να επιλύουν τα προβλήματά τους, να αποκαλύπτουν την ενέργεια και τη δημιουργικότητά τους. Να διδάξει ανάγνωση και γραφή σε άτομα που βρίσκονται εκτός της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας σχολικής ηλικίας. Επί του παρόντος, εξυπηρετούμε τους ανθρώπους μας με 3 εργαστήρια, 1 τάξη ηλεκτρονικών υπολογιστών και 16 εκπαιδευτικούς με χειροτεχνία, μαθήματα επαγγελματικών προσόντων, μαθήματα γενικής και επαγγελματικής κατάρτισης και μαθήματα προσωπικής ανάπτυξης. Επιπλέον, παρέχουμε μαθήματα αλφαβητισμού και υπηρεσίες ανοικτού γυμνασίου και ανοικτού λυκείου σε άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση για λόγους ανωτέρας βίας.

https://eyuphem.meb.k12.tr/

EYUPHEM-LOGO

Η Innovation Hive

Η Innovation Hive είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στην Ελλάδα και ειδικεύεται στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Οι δράσεις μας αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ενώ στόχος μας είναι να βρούμε λύσεις στις νέες προκλήσεις της καινοτομίας, να επιτύχουμε ανάπτυξη, βιωσιμότητα και να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στην κοινωνία. Η φιλοσοφία του οργανισμού για την επίτευξη αυτών των στόχων βασίζεται σε μεθοδολογίες συν-δημιουργίας και σε μια προσέγγιση τετραπλής έλικας. Η εμπλοκή ενδιαφερομένων από τη βιομηχανία, την επιστήμη και την κοινωνία έχει ως στόχο τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αναπτυχθεί ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων, αξιών και κινήτρων. Ο τελικός στόχος είναι να γίνει η διαφορά στις τοπικές κοινωνίες και να επιτύχουν στο υψηλότερο επίπεδο οι αρχές των εννοιών της κοινωνικής καινοτομίας.

https://innovationhive.eu/

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ είναι μια μη κερδοσκοπική ΜΚΟ που ασχολείται με την ανάπτυξη, προώθηση και υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και έργων που οδηγούν στη βελτίωση και εξέλιξη των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα για ενήλικες και νέους στη Ρουμανία και στο εξωτερικό. Η αποστολή της ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ είναι η προώθηση και η υποστήριξη παραδειγμάτων καλής πρακτικής, μοντέλων αριστείας και διδακτικής αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση, με προτεραιότητα την αύξηση της ποιότητας της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας ώστε να συμβάλει στη διαμόρφωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για την προσωπική και κοινωνική ολοκλήρωση. των ενηλίκων σε μια κοινωνία που βασίζεται στη γνώση και τη δια βίου μάθηση.

https://www.arlromania.ro/

Αριθμός έργου: 2021-2-TR01-KA210-ADU-000048795
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.