Back

Parteneriatul

Direcția Districtuală Kağıthane a Educației Naționale (KMEM)

Direcția Districtuală Kağıthane a Educației Naționale (KMEM) a fost înființată în 1987 și funcționează cu 2100 de cadre didactice. deservind mai mult de 70 de mii de elevi și cursanți în diverse domenii.  KMEM are 7 manageri de departament, 28 de profesoriși 10 angajați care deservesc în diverse domenii.
Activitățile principale sunt:

– Educație formală pentru elevi
– Educație vocațională pentru elevi și cursanți
– Cursuri pentru adulți
– Organizarea de ateliere de lucru, seminarii și cursuri de formare pentru adulți
– Cursuri de formare continuă pentru profesorii care lucrează cu elevii și cursanții adulți
– Oferirea de ajutor școlilor, profesorilor, elevilor și cursanților adulți pentru a le permite să ofere o educație de înaltă calitate
– Supravegherea și inspecția pentru toate organizațiile legate de educație din districtul Kağıthane

https://kagithane.meb.gov.tr/

 

Centrul de Educație Publică Eyüpsultan (EHEM)

Centrul de Educație Publică Eyüpsultan (EHEM) își propune să fie pionierul inovațiilor în domeniul învățării pe tot parcursul vieții; să crească indivizi productivi, toleranți și responsabili. Prioritatea noastră este de a crește calitatea vieții oamenilor și de a crește bunăstarea socială, în conformitate cu obiectivele Educației Naționale și ale Educației Nonformale pentru persoane de toate vârstele și nivelurile educaționale ale societății; pentru a dobândi competențe de învățare, de muncă și de viață, care dobândesc capacitatea de a gândi științific, rațional, de a-și rezolva problemele, de a-și dezvălui energia și creativitatea, dar și pentru a-i învăța să citească și să scrie pe cei care nu au aceste abilități. În prezent, oferim 3 ateliere, 1 clasă de informatică cu 16 profesori, cursuri de calificare profesională, cursuri generale și profesionale și cursuri de dezvoltare personală. În plus, oferim cursuri de alfabetizare și servicii de liceu deschis și de școală secundară deschisă pentru cei care nu au finalizat studiile din diverse motive.

https://eyuphem.meb.k12.tr/

EYUPHEM-LOGO

Innovation Hive

Innovation Hive este o organizație privată non-profit cu sediul în Grecia, specializată în domeniile cercetării și inovării. Acțiunile noastre vizează consolidarea coeziunii economice și sociale a societăților europene, cu scopul este de a găsi soluții la noile provocări ale inovării, de a obține creștere, sustenabilitate și de a maximiza impactul asupra societății. Pentru a atinge aceste obiective, filosofia organizației se bazează pe metodologii de co-creație și pe o abordare de tip quadruple helix. Implicarea părților interesate din industrie, știință și societate are ca scop crearea de legături între întreprinderi, mediul academic și actorii civici pentru a dezvolta o combinație de cunoștințe, competențe, instrumente, valori și motivație. Scopul final este de a face diferența în societățile locale și de a reuși la cel mai înalt nivel implementarea principiilor și conceptelor de inovare socială.

https://innovationhive.eu/

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE LITERAȚIE

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE LITERAȚIE  este o organizație nonguvernamentală ,non-profit care urmărește dezvoltarea, promovarea și susținerea programelor și proiectelor educaționale care conduc la îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor educaționale oferite de instituțiile de învățământ pentru adulți și tineri din România și din străinătate. Misiunea ASOCIAȚIEI ROMÂNE DE LITERATURĂ este de a promova și susține exemplele de bună practică, modele de excelență și eficiență didactică în educație, având ca prioritate creșterea calității procesului de predare-învățare, pentru a contribui la formarea și dezvoltarea competențelor necesare împlinirii personale și sociale a copiilor, tinerilor și adulților într-o societate bazată pe cunoaștere și învățare pe tot parcursul vieții.

https://www.arlromania.ro/

Numărul proiectului: 2021-2-TR01-KA210-ADU-000048795
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în ea.