Back

Rezultatele Proiectului

Conținut de formare pentru femeile dezavantajate

Conținut de formare pentru profesionițtii care lucrează cu adulții

Pilotarea modulelor de formare

Platforma de e-learning

Management

Numărul proiectului: 2021-2-TR01-KA210-ADU-000048795
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în ea.