Geri

Proje Numarası

2021-2-TR01-KA210-ADU-000048795

Proje Süresi

01.05.2022 - 01.09.2023

E-Öğrenme Merkezi

https://advance-hub.eu/

ADVANCE - Social Inclusion of Women Through Global Competencies

Advance Projesi, dezavantajlı kadınların sosyal dahil edilmelerine ve istihdam edilebilirliklerine katkıda bulunmak için küresel yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Advance Projesi, göçmen geçmişleri ve kültürel farklılıkları ve düşük sosyo-ekonomik statüleri nedeniyle kırılganlık yaşayan kadınlara stratejik olarak odaklanmaktadır. Advance Projesinin ikinci hedef grubu yetişkinlerle çalışan profesyonellerdir. Eğitmenler, kariyer danışmanları, sosyal hizmet uzmanları, kültürlerarası arabulucular gibi yetişkin eğitimi alanında çalışan profesyoneller projenin ikincil hedef grubu olacaktır.

Yirmi birinci yüzyıl vatandaşları birbirine bağlı, çeşitli ve hızla değişen bir dünyada yaşıyor. Ortaya çıkan ekonomik, dijital, kültürel, demografik, çevresel güçler ve küresel hastalıklar (COVID-19 gibi) gezegendeki herkesin hayatını şekillendirmekte ve kültürlerarası karşılaşmaları her geçen gün artırmaktadır. Bu karmaşık ortamla başa çıkabilmek için küresel yetkinliği teşvik etmek ve sadece yarının yetişkinlerini değil, bugünün yetişkinlerini de küresel yetkinliği arttırmak için gerekli bilgi birikimi ve araçlarla donatmak aciliyet arz etmektedir.
OECD PISA küresel yetkinlik çerçevesine göre küresel yetkinlikler birçok farklı alanları içeren bir beceri listesidir.
Küresel olarak yetkin bireyler şunları yapabilir:

Proje Ürünleri

Gallery

Ziyaretçi Sayısı:

3771

Sayfa Gezinme Sayısı:

10524

Ortak Kurumlar

Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlğü

Eyüpsultan Halk Eğitim Merkezi

Innovation Hive​

Romanin Literature Association

İletişim

Project Numarası: 2021-2-TR01-KA210-ADU-000048795
Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Burada yer alan içerik yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve bu görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.