Geri

Proje Hakkında

Advance Projesi, dezavantajlı kadınların sosyal dahil edilmelerine ve istihdam edilebilirliklerine katkıda bulunmak için küresel yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Advance Projesi, göçmen geçmişleri ve kültürel farklılıkları ve düşük sosyo-ekonomik statüleri nedeniyle kırılganlık yaşayan kadınlara stratejik olarak odaklanmaktadır. Advance Projesinin ikinci hedef grubu yetişkinlerle çalışan profesyonellerdir. Eğitmenler, kariyer danışmanları, sosyal hizmet uzmanları, kültürlerarası arabulucular gibi yetişkin eğitimi alanında çalışan profesyoneller projenin ikincil hedef grubu olacaktır.
Projenin beş ana faaliyeti bulunmaktadır;

A1- Dezavantajlı kadınlar için belirtilen konularda eğitim içeriği oluşturulması;

Küresel yetkinlik neden önemlidir?
Yerel, küresel ve kültürel öneme sahip konuların incelenmesi
Başkalarının bakış açılarını ve dünya görüşlerini tanıma
Yüz yüze ve çevrimiçi kanallar aracılığıyla kültürler arasında fikirleri etkili bir şekilde iletin.
Aktif vatandaşlık ve sürdürülebilir kalkınma için harekete geçin

A2- Dezavantajlı kadınlarla çalışan yetişkin eğitmenler için eğitim içeriği oluşturma;

Küresel yetkinlik neden önemlidir?
Yerel, küresel ve kültürel önemi olan konuları incelemek
Başkalarının bakış açılarını ve dünya görüşlerini tanıma
Yüz yüze ve çevrimiçi kanallar aracılığıyla kültürler arasında fikirleri etkili bir şekilde iletin.
Aktif vatandaşlık ve sürdürülebilir kalkınma için harekete geçin

A3- Dezavantajlı kadınlara pilot uygulama olarak eğitimler verilmesi

Ortaklar yaklaşık 50 dezavantajlı kadına ulaştı ve A1’in içeriğini kullanarak eğitim verilmesi.

A4- E-öğrenme platformunun oluşturulması ve yetişkin eğitmenlerle içerik ve platformun test edilmesi

Hem kadın hem de yetişkin eğitmenler için eğitim içeriği açık çevrimiçi kurs olarak proje platformuna yüklenmiştir.

A5- Yönetim (Management) Faaliyetleri

Proje faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde uygulanabilmesi için ortaklar yönetim faaliyetlerini hayata geçirmiştir.

Proje Numarası: 2021-2-TR01-KA210-ADU-000048795
Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Burada yer alan içerik yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve bu görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.