Geri

Ortak Kurumlar

Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (KMEM)

1987 yılında kurulmuş olup 2100 öğretmen ile faaliyet göstermektedir. Çeşitli alanlarda 70 binden fazla öğrenci ve öğreniciye hizmet vermektedir. KMEM’de 7 şube müdürü, 28 öğretmen ve çeşitli alanlarda hizmet veren 10 personeli aşağıdaki alanlarda hizmet vermektedir.

– Öğrencilere örgün eğitim
– Öğrencilere ve öğrenicilere mesleki eğitim
– Yetişkinlere kurslar sağlar
– Yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları, seminerler ve eğitimler düzenlemek
– Öğrenciler ve yetişkin öğrenicilerle çalışan öğretmenlere hizmet içi eğitimler vermek
– Okullara, öğretmenlere, öğrencilere ve yetişkin öğrenicilere yüksek kalitede eğitim verebilmeleri için yardım sağlar
– Kağıthane ilçesinde eğitimle ilgili tüm kuruluşları denetler ve teftiş eder

https://kagithane.meb.gov.tr

Eyüpsultan Halk Eğitim Merkezi (EHEM)

Hayat Boyu Öğrenme konusunda yeniliklerin öncüsü olmayı; üretken, hoşgörülü ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Toplumun her yaş ve eğitim düzeyindeki bireylerine Milli Eğitimin ve Yaygın Eğitimin amaçları doğrultusunda; bilimsel, akılcı düşünme, sorunlarını çözme, enerjisini ve yaratıcılığını ortaya koyma becerisi kazanan, öğrenme, iş ve yaşam becerileri kazandırmak, insanların yaşam kalitesini yükseltmek ve toplumsal refahı artırmak önceliğimizdir. Zorunlu ilköğretim çağı dışında kalan bireylere okuma yazma öğretmek. Şu anda 3 atölye, 1 bilgisayar sınıfı ve 16 öğretmen ile el sanatları, mesleki yeterlilik kursları, genel ve mesleki kurslar ve kişisel gelişim kursları ile halkımıza hizmet vermekteyiz. Ayrıca okuma yazma kursları ve zorunlu nedenlerden dolayı eğitimini tamamlayamayanlara açık lise ve açık ortaokul hizmeti veriyoruz.

https://eyuphem.meb.k12.tr

EYUPHEM-LOGO

Innovation Hive

Yunanistan’da bulunan, araştırma ve inovasyon alanlarında uzmanlaşmış, kar amacı gütmeyen özel bir kuruluştur. Faaliyetlerimiz Avrupa toplumlarının ekonomik ve sosyal uyumunu geliştirmeyi amaçlarken, hedefimiz yeni inovasyon zorluklarına çözümler bulmak, büyümeyi, sürdürülebilirliği sağlamak ve toplum üzerindeki etkiyi en üst düzeye çıkarmaktır. Kuruluşun bu hedeflere ulaşmak için benimsediği felsefe, birlikte yaratma metodolojilerine ve dörtlü sarmal yaklaşımına dayanmaktadır. Sanayi, bilim ve toplumdan paydaşların katılımı, bilgi, beceri, araç, değer ve motivasyonun bir kombinasyonunu geliştirmek için işletmeler, akademi ve sivil aktörler arasında bağlantılar oluşturmayı amaçlamaktadır. Nihai hedef, yerel toplumlarda fark yaratmak ve sosyal inovasyon kavramlarının ilkelerini en üst düzeyde başarmaktır.

https://innovationhive.eu

ROMANYA EDEBİYAT DERNEĞİ

 Romanya’da ve yurtdışında yetişkinler ve gençler için eğitim kurumları tarafından sunulan eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yol açan eğitim programlarının ve projelerinin geliştirilmesi, tanıtımı ve desteklenmesi üzerine çalışan, kar amacı gütmeyen bir STK’dır. ROMANYA EDEBİYAT DERNEĞİ’nin misyonu, kişisel ve sosyal tatmin için gerekli becerilerin oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak için öğretme-öğrenme sürecinin kalitesini artırmaya öncelik vererek, eğitimde iyi uygulama örneklerini, mükemmellik modellerini ve didaktik verimliliği teşvik etmek ve desteklemektir.
Bilgiye ve yaşam boyu öğrenmeye dayalı toplum.

https://www.arlromania.ro

Project Numarası: 2021-2-TR01-KA210-ADU-000048795
Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Burada yer alan içerik yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve bu görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.